Afirmace pro potěchu vaší duše.

Mám víru ve své sny a věřím v jejich dosažení.
Jsem světlo, jsem láska, jsem probuzené vědomí.
Ať jsou všechny bytosti šťastné. Jsem spolutvůrce vesmíru.
Vše je v naprostém pořádku tady a teď. Jsem vděčná za svůj život.
Každý den se dějí zázraky a já jsem jejich součástí.
Jsem vděčná za .........
Jsem na cestě k jednotě.
Můj život je plný laskavosti, zdraví .......
Žiju v hojnosti......
Vše se děje k mému nejvyššímu dobru.
Ať mé kroky životem vede má duše.
Do mého života přichází........
Ať na této planetě zavládne mír, láska a pokoj.
Jsem svobodná, vědomá a svůj život si řídím sám/sama.
Jsem zdravá, šťastná, spokojená.
Jsem součástí všeho, co jest.
Jsem esencí veškerenstva.
Svůj život si tvořím sama.
Mám víru v sebe.
Ať se skrze mně projeví nejvyšší dobro. Jsem cesta, láska a život.
Dávám svobodu sobě i všem živým láskyplným bytostem.
Žiji ze srdce.
Můj život vede má duše.
Naslouchám své duši.
Tvořím mírový láskyplný svět, jehož jsem součástí.
Chci žít v království nebeském již zde na zemi a udělám pro to vše, co je třeba.
Příteli(bože) otevři mé duchovní srdce, oči a uši.
Miluji planetu, přírodu, zvířata a přeji si, ať se vše děje k jejich nejvyššímu dobru.
Ať mír a pokoj zavládne v mém bytí.


Afirmace je pozitivní myšlenka, která mění zatuhlé myšlení. A otevírá vám cestu k vaší duši. Ty, které vás zaujmou, si  v duchu nebo nahlas opakujte co nejčastěji. A nebo si vytvořte svoje vlastní.